قانون انتظار میگه منتظر هرچی باشی وارد زندگیت م...- کانال آکابانو

قانون انتظار میگه منتظر هرچی باشی وارد زندگیت میشه پس دائم با خودت تکرار کن امروز منتظر عالیترین اتفاقها هستم @akabano آکابانو

لايک8 انتشار در تلگرام
تگها: