روز را با 'بسم اللہ' و مهربانی و گذشت … آغا...- کانال آکابانو

روز را با 'بسم اللہ' و مهربانی و گذشت … آغا...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

روز را با 'بسم اللہ' و مهربانی و گذشت … آغازڪنی و بگذرانی قطعأ برنده‌ای! لبخند خدا یعنی همہ چیز ... لبخندش همراه لحظہ‌هایت باد @akabano آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: