صبحموڹ رو با سلام وصلوات بہ'امام زماڹ' شروع ڪنی...- کانال آکابانو

صبحموڹ رو با سلام وصلوات بہ'امام زماڹ' شروع ڪنی...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

صبحموڹ رو با سلام وصلوات بہ'امام زماڹ' شروع ڪنیم 'السلام علیڪ یا صاحِبَ الزَّماڹِ' @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط