سه چیز زیباست بی خبر دعایت کنند نبینی نگا...- کانال آکابانو

سه چیز زیباست بی خبر دعایت کنند نبینی نگاهت کنند ندانی یادت کنند دعایتان میکنم به خیر نگاهتان میکنم به پاکی یادتان میکنم به خوبی @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک28 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط