زنی می تواند زنانه رفتار کند که در کنار یک "مرد" ز...- کانال آکابانو

زنی می تواند زنانه رفتار کند که در کنار یک "مرد" زندگی کند زنی که همیشه مجبور است وظایف مردانه ی همسرش را انجام دهد،هیچگاه لذت زن بودن را درک نخواهد کرد. @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام