بستن کمربند ایمنی تمام سرنشینان در هر سرعتی و در ه...- کانال آکابانو

بستن کمربند ایمنی تمام سرنشینان در هر سرعتی و در ه...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

بستن کمربند ایمنی تمام سرنشینان در هر سرعتی و در هر محیطی اهمیت دارد، عدم استفاده سرنشینان صندلی عقب از کمربند ایمنی می تواند باعث مرگ سرنشینان جلو در تصادفات معمولی شود😦🤔 @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام