🌸 اگر در زندگی نگاهت به داشته‌ هایت باشد بیشتر خوا...- کانال آکابانو

🌸 اگر در زندگی نگاهت به داشته‌ هایت باشد بیشتر خواهی داشت اما اگر مدام به نداشته‌هایت فڪر ڪنے هیچ وقت هیچ چیز برایت کافی نخواهد بود خدایا شکرت واسه داشته ها و نداشته هام @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام