الهــــی اگر چه نادارم ولی داراتر از من کیست که تو...- کانال آکابانو

الهــــی اگر چه نادارم ولی داراتر از من کیست که تو دارایی منی مقدور فرما آنچه ذبح میشود نفسانیت من باشد به پای ربانیت تو صبحتون پر از خیر و برکت @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام