میان پرواز تا پرتاب تفاوت از زمین تا آسمان است ......- کانال آکابانو

میان پرواز تا پرتاب تفاوت از زمین تا آسمان است ... پرواز که کنی ، آنجا می‌رسی که خودت می‌خواهی! پرتابت که کنند، آنجا می‌روی که آنان می‌خواهند، پس پرواز را بیاموز ... ☕️ @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام