با ارزش ترین چیز در زندگی این نیست که چه چیزهایی ر...- کانال آکابانو

با ارزش ترین چیز در زندگی این نیست که چه چیزهایی را داریم, بلکه این است که چه کسانی را داریم...! 👤 #کوئیلو 💟 کانال هوای حوا @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط