#شوهرانه اگر مردی توقع دارد بـانـویش ی...- کانال آکابانو

#شوهرانه اگر مردی توقع دارد بـانـویش یڪ فرشته در زندگی اش باشد ابتدا باید یڪ بهشـــــت برایش فراهم ڪند 💞فرشته ها درجهنم زندگی نمیڪنند 💟 @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام