برای کاهش وزن هر روز یک خیار بخورید! خیار سرشار ا...- کانال آکابانو

برای کاهش وزن هر روز یک خیار بخورید! خیار سرشار از فیبر است ،و حجم زیادی در معده را اشغال میکند. این باعث می شود که برای مدت بیشتری احساس سیری کنیم @akabano @akabano 🍹معجزه رژیمی

لايک انتشار در تلگرام