خطا در محاسبات به قیمت جان یک انسان😱 سعودی ها بر...- کانال آکابانو

خطا در محاسبات به قیمت جان یک انسان😱 سعودی ها بر...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

خطا در محاسبات به قیمت جان یک انسان😱 سعودی ها برای ثبت یک رکورد اقدام به پرتاب انسان به سبک کمان از بالای یک برج به برج دیگری کردند که دچار خطای محاسباتی شده و ... @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط