بہ ڪلبہ ڪوچک دلـــم دعوتت میڪنم تا بدانی در اجـ...- کانال آکابانو

بہ ڪلبہ ڪوچک دلـــم دعوتت میڪنم تا بدانی در اجــاق ســرد دلــــم چیزی جز یادت نمی سوزد "شبتون غزل" @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط