مهماندارپروازتيم برزيلي كه نجات يافت:هواپیماناگهان...- کانال آکابانو

مهماندارپروازتيم برزيلي كه نجات يافت:هواپیماناگهان خاموش شدوباشدت زمین خوردیم|این هواپیماازرده خارج نیست امامخصوص پرواز‌های کوتاه است|سقف ساعت عملکردهواپیماپرشد ودچارنقص فنی شد/خبرآنلاین @akabano

لايک انتشار در تلگرام