از همسرت عیب‌جویی نکن کسی در این جهان نیست که همه...- کانال آکابانو

از همسرت عیب‌جویی نکن کسی در این جهان نیست که همه‌ی خوبی‌ها در او جمع و از تمام بدی‌ها و نواقص پاک و منزه باشد همسرت را آنچنان که هست بپذیر و بدان او هم درحال تحمل نواقص توست 💟 @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام