تابعیت ایرانی افراد دو تابعیتی لغو می شود 🔹سخنگوی ...- کانال آکابانو

تابعیت ایرانی افراد دو تابعیتی لغو می شود 🔹سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس: دوتابعیتی ها حق داشتن اموال غیر منقول را ندارند/میزان @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام

ويديوهاي مرتبط