گفته مي شود اگر سرخ ها مي خواهد رفيعي و نريمان جها...- کانال آکابانو

گفته مي شود اگر سرخ ها مي خواهد رفيعي و نريمان جهان را براي بازي فردا مقابل سايپا در اختيار داشته باشند بايد امروز 800 ميليون تومان پرداخت کنند! 🆔 @akabano

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک انتشار در تلگرام