میتوان ساده زندگی کرد ساده زیست و از شادیهای کوچک...- کانال آکابانو

میتوان ساده زندگی کرد ساده زیست و از شادیهای کوچک لذت برد فقط کافیست باورداشته باشیم لذت شادی در داشتن چیزهای بزرگ نیست. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک5 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط