ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺻﯿﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﮕﻮﯾﯽ ؛ ﺁﻏﺎﺯ ﺍﺻﺎﻟﺖِ ...- کانال آکابانو

ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺻﯿﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﮕﻮﯾﯽ ؛ ﺁﻏﺎﺯ ﺍﺻﺎﻟﺖِ ﺧﻮﺏ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ! @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک12 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط