تمام مردم جهان با یک زبان واحد سکوت می کنند ولی ب...- کانال آکابانو

تمام مردم جهان با یک زبان واحد سکوت می کنند ولی ب...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

تمام مردم جهان با یک زبان واحد سکوت می کنند ولی به محض باز کردن دهان از هم فاصله می گیرند امروز هرگاه عزم سخن کردی بیندیش که آنچه میخواهی بگویی ازسکوت بهترباشد @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط