خوشبختی سه ستون دارد فراموش کردن تلخی های دیروز...- کانال آکابانو

خوشبختی سه ستون دارد فراموش کردن تلخی های دیروز غنیمت شمردن خوشی های امروز امیدواری به فرصت های فردا الهی که خوشبخت باشید. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط