در عرض یک دقیقه می شود یک نفر را خُرد کرد. در یک...- کانال آکابانو

در عرض یک دقیقه می شود یک نفر را خُرد کرد. در یک ساعت می شود کسی را دوست داشت. در یک روز می شود عاشق شد. ولی یک عمر طول خواهد کشید تا کسی را فراموش کرد. گابریل گارسیا مارکز @akabano آکابانو

لايک7 انتشار در تلگرام
تگها: