استفاده خمیر دندان در موقع سوختگی شاید درد را آر...- کانال آکابانو

استفاده خمیر دندان در موقع سوختگی شاید درد را آرام کند اما موجب باقی ماندن جای زخم میشود. @akabano آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها: