گوشت بوقلمون شامل 81 درصد، پروتئین و کمترین مقدار ...- کانال آکابانو

گوشت بوقلمون شامل 81 درصد، پروتئین و کمترین مقدار چربی می باشد @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: