مواظب خوبے هایت باش.. روزگار.. دلسوز ڪسے نیست ...- کانال آکابانو

مواظب خوبے هایت باش.. روزگار.. دلسوز ڪسے نیست ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

مواظب خوبے هایت باش.. روزگار.. دلسوز ڪسے نیست از احساس تو.. چناݧ تصویرے مے سازد ڪہ هیچ چراغے خانہ دلت را.. روشݧ نمے ڪند. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک14 انتشار در تلگرام
تگها: