♏️متنی زیبا : برای کسیکه میفهمد هیچ توضیحی لازم ن...- کانال آکابانو

♏️متنی زیبا : برای کسیکه میفهمد هیچ توضیحی لازم نیست وبرای کسی که نمیفهمد هر توضیحی اضافه است آنانکه میفهمند عذاب میکِشند و آنانکه نمیفهمندعذاب می دهند مهم نیست که چه 'مدرکی' دارید مهم اینه که چه 'درکی' دارید مغزِ کوچک و دهانِ بزرگ میلِ ترکیبیِ بالایی دارند کلماتی که از دهانِ شمابیرون می آید ویترینِ فروشگاهِ شعورِ شماست ✴️پس وای بر جمعی که لب را بی تامل وا کنند چرا که کم داشتن و زیاد گفتن مثلِ نداشتن و زیادخرج کردن است! حق الناس همیشه پول نیست گاهی 'دل' است... دلی که: باید بدست می آوردیم ونیاوردیم! دلی که: باید می دادیم و ندادیم! دلی که: شکستیم و رهاکردیم! دلهای غمگینی که: بی تفاوت از کنارشان گذشتیم! ✴️حواسمان باشد که: ﺑﺎ 'ﺯباﻥ 'ﻣﯿﺸود ﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩ ﺑﺎ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺍﯾﺮﺍﺩﮔﺮﻓﺖ با ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮﺩ ﺑﺎ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺖ با ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺩﻟﺪﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺁﺑﺮﻭ ﺑﺮﺩ ﺑﺎ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود ﺁﺑﺮﻭ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﺯباﻥ ﻣﯿﺸود جدایی انداخت با زبان میشود آتش زد با زبان میشود آتش راخاموش کرد حواسمان به دلهایمان باشد: ⏮ 'آلوده اش نکنیم'

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک12 انتشار در تلگرام
تگها: