#ترفند آیا کاربرد این دکمه روی شلوار لی را می‌دانس...- کانال آکابانو

#ترفند آیا کاربرد این دکمه روی شلوار لی را می‌دانستید؟ میخ پرچ یا ریوِت بر روی نقاطی از شلوار لی پیاده می‌شود که احتمال پارگی به علت تحرک یا فشار وجود دارد. از این طریق استقامت شلوار بیشتر می‌شود.

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: ترفند

ويديوهاي مرتبط