دقت کنید فقط سطح رویی سنگ درشت هست و زیر آن ماسه...- کانال آکابانو

دقت کنید فقط سطح رویی سنگ درشت هست و زیر آن ماسه ریزه اندازه نصف برنج @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: