آيا مي دانستيد...؟! عطر Imperial از برند clive ...- کانال آکابانو

آيا مي دانستيد...؟! عطر Imperial از برند clive christian گران ترين عطر دنياست.قيمت ٥٨٠ ميلي ليتر آن ٢١٥.٠٠٠ دلار(٧٥٠ميليون تومان)است. @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: