آيا مي دانستيد...؟! جسيكا كاكس اولين شخصي است ك...- کانال آکابانو

آيا مي دانستيد...؟! جسيكا كاكس اولين شخصي است كه با وجود معلوليت موفق به دريافت گواهينامه ي خلباني شده است. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط