مصرف زیاد شکر 1_ سركوب سیستم ایمنی بدن. 2_ بر هم...- کانال آکابانو

مصرف زیاد شکر 1_ سركوب سیستم ایمنی بدن. 2_ بر هم زدن تعادل املاح در بدن. 3_كاهش تمركز، بد خلقی و افزایش اضطراب (ناموثق) @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک11 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط