مردم عامی تصور می کنند با خوردن چیزی شیرین روحیه ش...- کانال آکابانو

مردم عامی تصور می کنند با خوردن چیزی شیرین روحیه شان شاد خواهد شد در حالیکه کاملا بر عکس است.شکرعامل افسردگی است.. @akabano آکابانو

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها: