مغز یک انسان در طول یک روز بیشتر از تمام تلفن های ...- کانال آکابانو

مغز یک انسان در طول یک روز بیشتر از تمام تلفن های جهان به سلول ها پیام عصبی می فرستد @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: