اگر همیشه پاهایتان درکفش تاول میزند کمی وازلین به ...- کانال آکابانو

اگر همیشه پاهایتان درکفش تاول میزند کمی وازلین به جاهایی از پوست که مستعد تاول زدن هستند بمالید.. @akabano آکابانو

لايک12 انتشار در تلگرام
تگها: