از شیشه دلت بود ولی سنگ شده خط-فاصله مان 'متر' ن...- کانال آکابانو

از شیشه دلت بود ولی سنگ شده خط-فاصله مان 'متر' نه! فرسنگ شده با شعر که حالیت نشد ساده بگم : برگرد نفهم دلم برات تنگ شده!!!

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک11 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط