صداقت یعنی وقتی یک نفر به چشمات نگاه میکنه بهش صاد...- کانال آکابانو

صداقت یعنی وقتی یک نفر به چشمات نگاه میکنه بهش صاد...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

صداقت یعنی وقتی یک نفر به چشمات نگاه میکنه بهش صادقانه نگاه کنی نه از روی هوس نیرنگ ریا وهر چیزدیگه. صداقت یعنی وقتی حرف میزنی تک تک کلماتت بوی پاکی و خلوص بده. https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: