ارزش 'قلب'به'عشق' ارزش 'سخن'به'صداقت' ارزش 'چشم' ب...- کانال آکابانو

ارزش 'قلب'به'عشق' ارزش 'سخن'به'صداقت' ارزش 'چشم' به 'پاکی' ارزش 'دوست' به 'وفاست' ارزش 'شما'به اندازه تمام دنیاس به آکابانو بپیوندید https://telegram.me/joinchat/AAAAADwKAHO64TEJO8wWdA

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط