قسم به' نرگس'مردم فریبِ عشوه فروشت ڪہ آڹ چه از ت...- کانال آکابانو

قسم به' نرگس'مردم فریبِ عشوه فروشت ڪہ آڹ چه از تو خریدم به عالمے نفروشم.... #محتشم_کاشانی به آکابانو بپیوندید https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک0 انتشار در تلگرام