مصرف زیاد قند و شکر كاهش انعطاف پذیری و عملكرد با...- کانال آکابانو

مصرف زیاد قند و شکر كاهش انعطاف پذیری و عملكرد بافتها افزایش سطح تری گلیسریدهای خون. سبب فقر مس و كروم میشود @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک21 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط