تو چين هم هروقت يكى يه حرف چرتى مى زنه بقيه به هم ...- کانال آکابانو

تو چين هم هروقت يكى يه حرف چرتى مى زنه بقيه به هم ميگن ببين با كيا شديم يك ميليارد و سى صد و پنجاه و هفت ميليون نفر

لايک5 انتشار در تلگرام
تگها: