صبح اسٖت و صبوح است بر این بام برآییم هنگام وصال...- کانال آکابانو

صبح اسٖت و صبوح است بر این بام برآییم هنگام وصال است بدان خوش صور آییم خورشید رخ خوب تو چون تیغ کشیده‌ست شاید که به پیش تو چو مه شب سپر آییم #مولانا @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: مولانا

ويديوهاي مرتبط