مهدےجاڹ! جمعہ‌ها را همہ از بس ڪہ شمردم بي‌تو بغـ...- کانال آکابانو

مهدےجاڹ! جمعہ‌ها را همہ از بس ڪہ شمردم بي‌تو بغـ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

مهدےجاڹ! جمعہ‌ها را همہ از بس ڪہ شمردم بي‌تو بغـض خود را وسـط سینہ فشردم بي‌تو سالها مي‌شود از خویش سؤالي‌دارم مـڹ اڪَر منتظـرم از چہ نمُردم بي‌تو @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: