صبح يعني همہ‌ے شهر پر از بوے خداست عابرے ڪَفت ڪہ...- کانال آکابانو

صبح يعني همہ‌ے شهر پر از بوے خداست عابرے ڪَفت ڪہ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

صبح يعني همہ‌ے شهر پر از بوے خداست عابرے ڪَفت ڪہ ايڹ مطلق ناديده ڪجاست؟؟ شاپرڪ پر زد و با رقص خود آهستہ سرود چشم دڸ باز ڪڹ ايڹ بستہ بہ افڪار شماست❣❤️❣ @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط