تا مگر یک نفسم بوی تو آرد دم صبح ... همه #شب منتظ...- کانال آکابانو

تا مگر یک نفسم بوی تو آرد دم صبح ... همه #شب منتظر مرغ سحرخوان بودم ... #سعدی

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها: شب سعدی

ويديوهاي مرتبط