صبح را آغاز می کنیم با نام خدایی که همین نزدیک...- کانال آکابانو

صبح را آغاز می کنیم با نام خدایی که همین نزدیک...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

صبح را آغاز می کنیم با نام خدایی که همین نزدیکیهاست خدایی که در تار و پود ماست خدایی که عشق را در ما نهاد وعاشقی رادرسفره دل ما جای داد! صبح تان سرشار از عطر بوی خدا! @akabano آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: