پادشاهی قصد کشتن اسيری را کرد. اسير در آن حالت ناا...- کانال آکابانو

پادشاهی قصد کشتن اسيری را کرد. اسير در آن حالت نااميدی شاه را دشنام داد. شاه به يکی از وزرای خود گفت: او چه می گويد؟ وزير گفت: به جان شما دعا می کند. شاه اسير را بخشيد. وزير ديگری که در محضر شاه بود و با آن وزير اول مخالفت داشت گفت: ای پادشاه، آن اسير به شما دشنام داد. پادشاه گفت: تو راست می گویی اما دروغ آن وزير که جان انسانی را نجات داد، بهتر از راست توست که باعث مرگ انسانی مى شود! «گلستان سعدی » @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط