طبق قانونی در آلمان کسی که زنش را طلاق دهد باید ...- کانال آکابانو

طبق قانونی در آلمان کسی که زنش را طلاق دهد باید نصف دارایی اش را به او بدهد! یک مرد هم که زنش درخواست طلاق کرده بود اینطوری سهمش را داده

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها: