اگر بیش از10ساعت در روز کارمداوم کامپیوتری گوشي ان...- کانال آکابانو

اگر بیش از10ساعت در روز کارمداوم کامپیوتری گوشي انجام می دهید حتما هر روز سیب بخورید سیب از آسیب به سلول های چشم جلوگیری می کند به آکابانو بپیوندید https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها: