یارو پشت تریلیش نوشته بود یا ضامن آهو و دائم درحال...- کانال آکابانو

یارو پشت تریلیش نوشته بود یا ضامن آهو و دائم درحال سبقت و لایی کشی بود, والا امام رضا درسته ضامن آهو بوده ولی بعیده ضامن یابو بشه

لايک9 انتشار در تلگرام
تگها: